Nastavit si hranice

Vyrůstala jsem jako poslušná holčička

za poslední dny u mě několikrát zarezonovala věta „umět si nastavit hranice“. Často tento problém řeším v koučinku s ženami. A tak jsem se nad tímto tématem zamyslela. Chci se s vámi podělit o to, co mi moc pomohlo, abych pochopila jak je důležité, nejen pro mě, nastavit si hranice. Budu moc ráda, když budu někoho z vás inspirovat…

Psala jsem již několikrát o tom, že mě v životě válcoval strach. Velkou roli v tom hrály dva fakty. To, že jsem byla vychovávána jako velmi poslušná holčička a k tomu se v mém životě vyskytovaly přísné ženy zejména v podobě trenérek.

V hlavě mi tedy neustále kolovalo „buď hodná, neodmlouvej a poslouchej“…

Silně vnímám, že ve mně byla ta malá poslušná dívka a velmi dlouho jsem žila s tím, že byl pro mě každý autoritou. Tedy přesněji, každý, kdo se uměl vymezit. Když tak nad tím zpětně přemýšlím, byl to vlastně můj velký problém. V podstatě jsem každého poslouchala, ztotožnila se s názorem druhých, ale neměla ten svůj. Byl to koktejl pocitů složených ze strachu říct, co si myslím, z toho, když něco řeknu, tak se někomu znelíbím, že zklamu, že prostě už nebudu ta hodná holčička pro každého.

Vidím jak nastavení svých hranic silně souvisí se zdravou dávkou sebedůvěry.

Čím více si budeme vědomí vlastní hodnoty, tím více se dokážeme vymezit a uhájit si své hranice. Ty nám v opačném případě bude vnější svět překračovat, brát nám naší svobodu a energii.

Mně osobně velmi pomohlo odbourat strach. Tím jsem mohla udělat menší či větší změny, získat sebedůvěru a postupně si začít vymezovat své hranice.

Další velmi důležitý fakt bylo uvědomění, že říct někomu, co si myslím a co se mi nelíbí znamená, dát zpětnou vazbu.

"umět dát někomu zpětnou vazbu", vymezit se

Léta jsem to vnímala úplně jinak. Měla jsem strach, že se někomu znelíbím nebo jej snad urazím. Také jsem měla tendence přebírat za druhého zodpovědnost, konkrétně za jeho pocity, že se bude cítit nepatřičně. Že dotyčnému vlastně ubližuji.

Pokud, ale neřekneme svůj názor či postoj k dané záležitosti, druhá strana se nemůže například dozvědět, co nás trápí. Ovšem za předpokladu, že to druhou stranu vůbec zajímá.

Pokud ano, pak tato zpětná vazba může velmi pomoci na obě strany. Vám, že si umíte vymezit hranice a druhé straně, která vás může lépe pochopit. Zvlášť v soužití muže a ženy je toto nesmírně důležité.

Laskavá komunikace

A úplnou třešinkou na dortu pak je, když nejen, že umíme dát zpětnou, ale dokonce použijeme vlídnou a přátelskou formu sdělení. Pak je tady velký předpoklad, že druhá strana nepůjde do opozice, nebude se cítit dotčena nebo nebude v odporu vůči nám, ale díky laskavému a důslednému sdělení vezme náš názor v potaz a my můžeme mít situaci vyřešenou a případné nesrovnalosti se už nemusí opakovat. A tím pádem nám to nebude brát v životě energii.

Pokud bychom se všichni dopracovali do ideálního stavu, kdy si vše na rovinu řekneme, se zájmem vyslechneme ty druhé, dokážeme se ptát a vést dialog, pak se můžeme navzájem pochopit, otevřít srdce a žít v rovnováze.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.